Przetargani

Piszę dla wykonawców, którymi targa prawo zamówień publicznych. Przetarganych. Blog jest dla Was. Piszcie do mnie o swoich doświadczeniach.

W związku z nowelizacją prawa zamówień publicznych UZP zamierza uaktywnić się na polu edukacyjnym.

W ramach zaplanowanych działań edukacyjnych przewiduje się organizację cyklu sześciu konferencji regionalnych oraz szeregu szkoleń centralnych w okresie od połowy kwietnia do końca lipca 2016 r.

Cała Polska dostanie konferencje, „centrala” dostanie szkolenia.

W szkoleniach weźmie udział tysiąc znudzonych osób i na tym misja edukacyjna urzędu się skończy.

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Jeżeli firma chce płacić 5 zł, niech lepiej upadnie.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gazety Wyborczej

Wypowiedź dotyczy godzinowego wynagrodzenia za pracę. Niby trudno się nie zgodzić, ale co jeśli… urząd lub inna instytucja publiczna tylko tyle chce płacić za godzinę pracy?

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin o projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych:

Zgodnie z projektem, który ma trafić do konsultacji, cena nie będzie mogła stanowić więcej niż 40 proc. kryteriów oceny zamówienia.

Polskieradio.pl

A w projekcie 40% jest już zmienione na 60%.

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Nie wierzę, kolejne Światowe Dni Młodzieży? Już nic nie da się zorganizować stosując prawo zamówień publicznych?

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by w stosunku do zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO wyłączyć stosowanie p.z.p.

Mając na względzie sprawne przygotowanie tego wydarzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników, uważa się za niezbędne wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO zostanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Mała cena, duży problem

Pamiętacie o ograniczeniu wagi ceny w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych? Ministerstwo Rozwoju chciało, by przy braku ustalonych standardów jakościowych dla przedmiotu zamówienia kryterium ceny mogło mieć wagę co najwyżej 40%.

I napotkało spory opór ze strony innych ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Dokończ czytanie >>

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Inny punkt widzenia

Znalazłem odtrutkę na standardowe pisanie o zamówieniach: że tylko cena się liczy, że jakość nie ta.

Jest nią wywiad z dyrektorem technicznym Protramu Wrocław, zakładu zajmującego się naprawami i modernizacjami tramwajów.

Okazuje się, że cena jest dobra, a doświadczenie przereklamowane. Dokończ czytanie >>

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Wzór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, jeżeli zamawiający nie podzielił zamówienia na części, kryteriami oceny ofert były cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub dotyczące właściwości wykonawcy, a zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp

to tytuł wpisu na Blog Przetargi.

Dokończ czytanie >>

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Papież Franciszek a zamówienia publiczne

Ale o co chodzi? W specjalnej ustawie przygotowywanej w związku ze zbliżającym się Światowymi Dniami Młodzieży znajduje się wyłączenie stosowania prawa zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży.

I tu naszła mnie mała refleksja. Jak źle jest z obecnym prawem zamówień publicznych, skoro nasze władze uważają, że trzeba wyłączyć jego stosowanie, by zorganizować taką imprezę?

Dokończ czytanie >>

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Zamówienia publiczne a organizacje wolontariackie

Rzeczpospolita raczy nas dziś porcją wiedzy, która zainteresuje… nikogo?

Władze lokalne mogą powierzać prowadzenie transportu sanitarnego organizacjom wolontariackim. Nie muszą przy tym wdrażać żadnych procedur dotyczących zamówień publicznych.

Rzeczpospolita

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

2 gramy i 0,1 milimetra

Kto najlepiej ośmiesza koncepcję istnienia prawa zamówień publicznych?

Sami zamawiający.

Poniżej przykład wcale nierzadko spotykanej dokładności. Dokończ czytanie >>

Udostępnij Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn
starsze wpisy »
strona 1 z 3

Więcej przetargania na Facebooku!